Mediační kancelář MEDIATORS sdružuje zapsané mediátory, kteří prošli komplexním školením a složili zkoušku zapsaného mediátora. Do našeho týmu patří:

Mgr. Petr Timura, LL.M., advokát a zapsaný mediátor

Ing. Žaneta Rusnáková, zapsaný mediátor